• baglanyşdyrylýar
 • sns01
 • sns02
 • sns03
 • sns04

Kompaniýanyň tertibi

Biz hakda

6 ýyldan gowrak senagat tejribesi

Ganzhou Jiuyi International Trade Co., Ltd., "dünýädäki apelsinleriň dogduk mekany", "Hakkanyň beshigi" we "dünýä wolfram magdan paýtagty" hökmünde tanalýan Ganjouda ýerleşýär.Professional haýwanlary üpjün ediji we eksport ediji.Haýwanlaryň metal kapasasy, guş kafesi, öý haýwanlaryny taýýarlamak üçin enjamlar, öý haýwanlarynyň gözelligini arassalaýjy enjamlar, maşgala syýahat höwürtgeleri, öý haýwanlaryny iýmitlendirmek üçin enjamlar, öý haýwanlary oýunjaklary, öý haýwanlary we beýleki öý haýwanlary öndürmekde ýöriteleşýäris.

Önümler materik Hytaý, Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa we Amerika, Afrika, Günorta Amerika we beýleki ýurtlary öz içine alýar.Pikirleriňize we nusgalaryňyza esaslanyp OEM / ODM önümlerini çalt dizaýn edip we öndürip bileris.Hil gözegçiligi şygar däl-de, hereketdir.Müşderiniň ýokary standartlaryna laýyk gelmek üçin amallaryň ähli ugurlarynda berk hil gözegçiligi amala aşyrylýar.Bu pelsepe önümçilik prosesiniň ähli derejelerine aralaşdy, şol sanda: 1) gelýän gözleg, 2) işiň dowamy, 3) taýýar önüm barlagy we 4) tötänleýin ammar barlagy.

Arza

Programma ssenarileri

Haýwan önümleriniň köp görnüşini, it önümlerini, pişik önümlerini, syçan önümlerini, guş önümlerini, balyk önümlerini, towuk önümlerini we ş.m. satýarys.

 • Aladalara garşy köşeşdiriji Donut It Cuddler Bed Machine, Orta Orta Itler we Pişikler üçin ýuwulýan tegelek haýwan ýatagy
 • Dört möwsüm umumy ýokary hilli pişik höwürtgesi Kiçijik it düşegi aýrylyp, ýuwulyp we ýyly haýwan it ýatagy
 • Smallokary hilli ýumşak ýumşak we amatly PP pagta haýwan matasy, orta orta öý haýwanlary üçin ýuwulýan düşek
 • “Amazon” gyzgyn satylýan pişik sütükli sütükli ýuwulýan ýumşak haýwan düşegi aýrylýan ýyly tegelek ýörite pişik diwany
 • Arzan goşa maksatly haýwan düşegi ýumşak we amatly it düşegi it diwany
 • Windokary hilli kempir ýel geçirmeýän haýwan ýatagy it pişigi düşek öýi it haýwan çadyryny satmak
 • Täze don dony ýönekeý we täze stil, ýyly PP pagta materialy, arassalamak we göçme haýwan itleri
 • Zawodda göni haýwan diwany lomaý dizaýn pişigi we it ýumşak düşekli pişik hapalary aýrylýan tegelek pişik düşegi
şahadatnamasy

Içerki
Jikme-jiklikler

 • Handleokarky tutawajyň dizaýny guş guşlaryny herekete getirmek üçin amatlydyr

 • Guşlaryň erkin gezmegi üçin amatly iki sany taýak bar

 • Aşakdaky lýuboý dizaýny, guş damjalaryny arassalamak üçin amatly.

 • Guşlaryň iýmek üçin iki sany guty bar.

 • Handleokarky tutawajyň dizaýny guş guşlaryny herekete getirmek üçin amatlydyr

 • Guşlaryň erkin gezmegi üçin amatly iki sany taýak bar

 • Aşakdaky lýuboý dizaýny, guş damjalaryny arassalamak üçin amatly.

 • Guşlaryň iýmek üçin iki sany guty bar.

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!